Dla Rodzica

Drodzy rodzice! W naszym przedszkolu również szczególne miejsce przypadnie właśnie Wam.

Będziecie mogli korzystać z porad psychologa jak i doświadczonego pedagoga. Będziemy zapraszać Was i namawiać do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola. Dzięki temu Wasz wkład w proces dydaktyczno-wychowawczy swoich pociech będzie nieoceniony.

Zależy nam na obecności rodziców na zajęciach otwartych, uroczystościach przedszkolnych, wycieczkach, rozmowach indywidualnych z nauczycielem i zebraniach.