Filia nr 1 – Kadra

mgr Monika Rybus

Dyrektor przedszkola / Logopeda

Ukończyłam Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk o Wychowaniu o specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia podyplomowe na kierunku: sztuka - plastyka z elementami grafiki komputerowej, oligofrenopedagogika oraz logopedia. Jestem nauczycielem mianowanym z wieloletnim stażem pracy. Pracowałam w placówkach publicznych - w szkole i przedszkolu. Współpracowałam również z placówkami integracyjnymi. Prowadziłam zajęcia indywidualne z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zajęcia z uczniami klas I - III w ramach projektu ,,Marzenia do spełnienia - edukacja drogą do sukcesu Sochaczewa''. Pogłębiając swoją wiedzę oraz doskonaląc swoje umiejętności uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez placówkę oraz WODN. Kontakt z dziećmi towarzyszył mi już w liceum, ponieważ ukończyłam Liceum Medyczne - kierunek opiekunka dziecięca. Jestem osobą pogodną, kreatywną, pełną pozytywnej energii, którą chciałabym przekazywać dzieciom. Lubię podejmować nowe wyzwania. Powierzone mi zadania wykonuję z dużym zaangażowaniem i odpowiedzialnością. Chętnie poszukuję nowych pomysłów, nowoczesnych metod pracy z dziećmi. Staram się, aby zajęcia były ciekawe, pełne różnorodnych zabaw, co wpływa na wszechstronny rozwój dziecka. Moje zainteresowania obejmują szczególnie zajęcia manualne, a organizując dzieciom różnorodne zajęcia plastyczne i techniczne, mogę obserwować ich inwencję twórczą i bogatą wyobraźnię. Bardzo ważne jest dla mnie, aby dzieci w przedszkolu czuły się bezpiecznie i szczęśliwie. Każdy dziecięcy uśmiech daje mi wiele radości i poczucie spełnienia.

Grupa Motylki:

mgr Monika Papuga

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Posiadam wykształcenie wyższe w kierunku pedagogiki przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej a także z pedagogiki resocjalizacyjnej.
Praca jako nauczyciel wychowania przedszkolnego przynosi mi wiele satysfakcji. Łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi, zwracam uwagę na indywidualne potrzeby każdego z nich. Zawsze staram się, aby dzieci czuły się dobrze w przedszkolu. Ogromną radość daje mi możliwość oglądania jak kształtują się ich charaktery i rosną umiejętności. Praca z dziećmi daje mi wiele radości. Lubię swoją pracę i nie zamieniłabym jej na żadną inną!
Prywatnie jestem mamą Natalki.

Grupa Myszki:

mgr Joanna Szczepara

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Jestem absolwentką Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie – studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe na specjalizacji oligofrenopedagogika w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie. Jestem osobą optymistyczną i pozytywnie nastawioną do życia oraz innych ludzi, w szczególności do dzieci – ze względu na ich szczerość, otwartość i chęć poznawania świata. W kontaktach z najmłodszymi staram się kierować empatią – dostrzegać, rozumieć i właściwie reagować na emocje swoich małych podopiecznych. Bardzo ważna jest dla mnie atmosfera – staram się być zawsze pełna ciepła i szacunku. Z wielką satysfakcją i dumą obserwuje codzienne postępy dzieci w różnych obszarach życia.

Justyna Kujawiak

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Ukończyłam studia pedagogiczne w Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach. Jestem osobą pogodną, otwartą, pozytywnie nastawioną do życia i ludzi.
Praca z dziećmi daje mi dużo radości i satysfakcji. U przedszkolaków najbardziej cenię szczerość, sponatniczność, a także ciekawość świata. Ważne jest dla mnie, aby dzieci w przedszkolu czuły się dobrze i bezpiecznie. Podczas pracy szczególną uwagę zwracam na indywidualne potrzeby podopiecznych, a także ich zainteresowania.

Grupa Kotki:

mgr Monika Jaros

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Jestem nauczycielem z 7-letnim stażem pracy w przedszkolu. Ukończyłam edukację wczesnoszkolną i przedszkolną. Jestem osobą wesołą, otwartą, optymistycznie nastawioną do świata. Rozwijam u przedszkolaków ich indywidualne zainteresowania i zdolności, poprzez organizację ciekawych zajęć. Zwracam uwagę, aby przedszkolaki działały w atmosferze życzliwości i poczucia bezpieczeństwa. Praca z dziećmi daje mi dużo radości i satysfakcji.
Prywatnie jestem mamą dwóch chłopców i miłośniczką dobrej książki.

Sandra Szymańska

Pomoc nauczyciela

Instruktorzy:

Iwona Grzegory-Gajda

Instruktor judo

Jestem trenerem II klasy w dyscyplinie judo. Posiadam czarny pas 3 dan. Od 2005 roku jestem trenerką w Międzyszkolnym Klubie Sportowym „Zryw” Łowicz. Z dyscypliną związana jestem od 1993 roku. Byłam kilkakrotną medalistką Mistrzostw Polski. Z wykształcenia jestem nauczyciel wychowania fizycznego, menedżer sportu, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Prywatnie jestem żoną i matką małej Gai.
Społecznie jestem Radną Powiatu Łowickiego oraz członkiem Społecznej Rady Sportu w Urzędzie Miasta Łowicz. W 2017 roku zostałam wybrana Trenerem Roku powiatu łowickiego w plebiscycie „Dziennika Łódzkiego”. Interesuje się niemal wszystkimi dyscyplinami sportu, podróżami oraz teatrem.

Maria Dziedziela

Język angielski

Jestem absolwentką Społecznej Akademii Nauk w Warszawie - studia magisterskie na kierunku filologia angielska o specjalizacji nauczycielskiej. Wolne chwile poświęcam rodzinie i przyjaciołom. Życiowe motto: ,, Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi`` - Św. Jan Paweł II.

Marta Polańska

Zumba

Jestem absolwentką kierunku wychowania fizycznego ze specjalnością nauczycielską. Na codzień pracuję w szkole podstawowej jako nauczyciel wychowania fizycznego. Moją główną pasją jest taniec, dlatego też ukończyłam wiele kursów i szkoleń z tym związanych. Moim konikiem jest Zumba Fitness zajęcia, na których jestem wulkanem energii i zarażam swoim uśmiechem wszystkich uczestników. Jestem pogodną i zawsze uśmiechniętą dziewczyną, która ze wszystkich sił stara się zarażać swoją pasją do aktywnego i zdrowego stylu życia. Prywatnie uwielbiam fotografię i podróże.

Ewelina Posłajko-Jędrachowicz

Rytmika
Ukończyłam studia stacjonarne na Uniwersytecie Łódzkim, Wydziału Nauk o Wychowaniu, na kierunku Pedagogika: edukacja przez sztukę, a także na Uniwersytecie Warszawskim
o specjalności Pedagogika ogólna i pedagogika przedszkolna. Muzyka towarzyszyła mi od najmłodszych lat życia, dlatego ukończyłam Państwową Szkołę Muzyczną im. F. Chopina
w Sochaczewie. Jestem nauczycielem mianowanym. Pracuję z dziećmi od ponad dziesięciu lat, w placówkach publicznych, niepublicznych, a także ośrodkach kultury. Prowadziłam zajęcia z muzykoterapii, muzyczno – ruchowe, taneczne, artystyczne, plastyczne, animacyjne. Na co dzień jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego jednego z przedszkoli miejskich w Łowiczu. Nieustannie doskonalę swoją wiedzę i umiejętności, dlatego uczestniczę w wielu kursach, szkoleniach, warsztatach metodycznych, konferencjach dotyczących edukacji muzycznej i przedszkolnej. Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą. Muzyka jest nieodzownym elementem mojej pracy, dlatego staram się zarażać tą pasją innych.

Karina Piórkowska

Psycholog

Marzena Wojciechowska

Religia