Plan dnia przedszkola TereFere

7:00 – 8:00

Witamy dzieci, zabawy swobodne według własnej inwencji

9:30 – 11:00

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w grupach, realizacja zadań wynikających z podstawy programowej

12:30 – 13:00

Aktywności wyciszające, słuchanie bajek, opowiadań, muzyki relaksacyjnej

8:00 – 9:00

Ćwiczenia poranne, ogólnorozwojowe, zabawy integrujące grupę

11:00 – 12:00

Spacer, zabawy na świeżym powietrzu lub w sali, ćwiczenia gimnastyczne

13:00 – 14:30

Zajęcia dodatkowe, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek

9:00 – 9:30

ŚNIADANIE

12:00 – 12:30

OBIAD

14:30 – 15:00

PODWIECZOREK

15:00 – 17:00

Zabawy dowolne w salach dydaktycznych, na konstrukcji zabawowej oraz na podłodze interaktywnej (magicznym dywanie)