Tere Fere

Pani Natalia

Absolwentka Akademii Humanistyczno – Pedagogicznej w Łodzi – licencjat pedagogiki terapeutycznej z rehabilitacją ruchową oraz absolwentka Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno – Pedagogicznej w Łowiczu o specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
Praca w przedszkolu daje jej mnóstwo radości, ponieważ może uczestniczyć w jednym z najważniejszych etapów życia dziecka. Przekazuje dzieciom wiadomości i umiejętności niezbędne do ich samodzielnego funkcjonowania. Rozwija u przedszkolaków ich indywidualne zainteresowania i zdolności, poprzez organizację ciekawych zajęć. Zwraca uwagę, aby przedszkolaki działały w atmosferze życzliwości i poczucia bezpieczeństwa. Nawiązuje kontakt z każdym dzieckiem, zwraca uwagę na jego indywidualne potrzeby, pomaga odkryć jego własne możliwości i odpowiednio motywuje.